Mjesni odbor Stoja

Mjesni odbor Stoja obuhvaća područja gradskih četvrti Musil, Vergarola, Sveti Petar, Barake, Valkane i gradskih turističkih predjela Valovine i Stoja smješteno na površini od 2.955.950 m2 na kojem živi 1.622 stanovnika.

Sjedište je u Puli, Lettisova 1.

Prikaz granica mjesnog odbora Stoja

MO Stoja - Kontakt

Tajnik mjesnog odbora: Anita Sponza
Adresa: Lettisova ulica 1
Uredovno vrijeme:  četvrtkom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon/fax: 052/211-742
E-mail: mostoja(at)pula.hr

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.