Adresar - Upravni odjel za kulturu

Funkcija Ime i prezime Adresa Telefon E-mail
p.o. gradonačelnika pročelnica Jasmina Nina Kamber Sergijevaca 2 052/371-911 jasminanina.kamber(at)pula.hr
Referent za kulturna vijeća i administrativne poslove Tatjana Korman Sergijevaca 2 052/371-911 tatjana.korman(at)pula.hr
Savjetnik 1. za likovnu i galerijsku djelatnost Eros Čakić Sergijevaca 2 052/222-662 eros.cakic(at)pula.hr
Savjetnik 1. za kulturu Sanja Krelja Osterc Sergijevaca 2 052/371-920 sanja.krelja(at)pula.hr
Viši stručni suradnik 1. za kulturu i civilno društvo Lena Radunić Sergijevaca 2 052/371-913 lena.radunic(at)pula.hr
Viši referent za razvoj civilnog društva i gradske manifestacije Moris Žiković Sergijevaca 2 052/639-922 moris.zikovic(at)pula.hr
Viši savjetnik za pravne poslove Denis Maras Sergijevaca 2 052/371-878 denis.maras(at)pula.hr

Telefax 052/223-677

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.