Adresar - Upravni odjel za društvene djelatnosti

Funkcija Ime i prezime Adresa Telefon E-mail
p.o. gradonačelnika pročelnica Elvira Krizmanić Marjanović Sergijevaca 2 052/371-930 elvira.krizmanicmarjanovic(at)pula.hr
Pomoćnica pročelnika Irena Peruško Sergijevaca 2 052/371-938 irena.perusko(at)pula.hr
Referent III administrativni tajnik Teković Ljiljana Sergijevaca 2 052/371-930 ljiljana.tekovic(at)pula.hr
Voditelj Odsjeka za odgoj,obrazovanje,sport i tehničku kulturu Jasmina Lichtenberg Sergijevaca 2 052/371-932 jasmina.lichtenberg(at)pula.hr
Savjetnik 2. za školstvo Miljenka Nikolić Sergijevaca 2 052/371-935 miljenka.nikolic(at)pula.hr
Savjetnik 1. za investicije Sabina Dobrila-Paris Sergijevaca 2 052/371-937 sabina.dobrila-paris(at)pula.hr
Savjetnik 1. za socijalna davanja i udruge Silvija Hrelja Sergijevaca 2 052/371-912 silvija.hrelja(at)pula.hr
Savjetnik 1. za socijalnu skrb Marica Vidak Konjević Sergijevaca 2 052/371-918 marica.vidak-konjevic(at)pula.hr
Savjetnik 1. za socijalnu skrb Tatjana Miloš Sergijevaca 2 052/371-917 tatjana.milos(at)pula.hr
Savjetnik 1. za zdravstvene i socijalne programe Viviane Lušetić Sergijevaca 2. 052/371-923 viviane.lusetic(at)pula.hr
Savjetnik 1. za zdravstvene i socijalne programe Ksenija Popović Sergijevaca 2 052/371-923 ksenija.popovic(at)pula.hr

Telefaks 052/215-380

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.