Politehnika Pula Visoka tehničko-poslovna škola s p.j. u Puli

Naziv ustanove: POLITEHNIKA PULA Visoka tehničko-poslovna škola s p.j. u Puli
Registrirana je na Trgovačkom sudu u Rijeci 18. prosinca 2000. god.
Adresa: Riva 6, Pula 52100
tel./fax. 052/381-412; 381-410
mail adresa: dekanat(at)politehnika-pula.hr
web: www.politehnika-pula.hr
Na Politehnici se izvode slijedeći programi:
-preddiplomski stručni studij Politehnike za koji se ostvaruje 180 ECTS bodova;
-diplomski specijalistički stučni studij „Kreativni medanžment u procesima“ za koji se ostvaruje 120 ECTS bodova.
Programi stručnog i cjeloživotnog obrazovanja:
CISCO Akademija mrežnih tehnologija i sl. programi

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.