Doneseni akti od 15. ožujka do 22. ožujka 2012. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 15. do 22. ožujka 2012. godine

 

 1. Odluka o davanju u najam stana – Živolić Damir
 2. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora
 3. Odluka o potpunom oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa – izgradnja sportsko-rekreativne zone „Vidikovac - Vidikovac-vodotoranj“
 4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godin
 5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
 6. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Pula-Pola za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2011. godine
 7. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi
 8. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka (o davanju smjernica za prostorno uređenje područja Muzil)
 9. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o suradnji između gradova Sarajevo (Bosna i Hercegovina) i Pula-Pola (Republika Hrvatska)
 10. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Javne ustanove Pula Sport
 11. Zaključak o davanju mišljenja o dodjeli Nagrade Grada Pule u 2012. godini – Davor Lorković
 12. Zaključak o davanju mišljenja o dodjeli Grba Grada Pule u 2012. godini – dr.sc. Goran Ivetić
 13. Zaključak o davanju mišljenja o dodjeli Povelje Grada Pule u 2012. godini - SAC-KUD „Lino Mariani“
 14. Odluka o otkazu Ugovora o uporabi poslovnog prostora u vlasništvu Grada Pule – Pula, Zadarska 8
 15. Odluka o otkazu Ugovora o uporabi poslovnog prostora u vlasništvu Grada Pule – Pula, Riva 4
 16. Odluka o uporabi poslovnog prostora - Pula, Riva 4
 17. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe – Campo Marzio d.o.o.

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.