29. /tematska/ sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U ponedjeljak, 23. siječnja 2012. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 29. /tematska/ sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

 Za rad tematske sjednice predložen je slijedeći

 D N E V N I  R E D

             1.  „PULSKA RIVA – PREZENTACIJA NATJEČAJNIH RADOVA

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.