UPU Lungomare

Vodeći brigu o rastućim potrebama današnjeg stanovništva Pule i uzimajući u obzir potrebe budućih naraštaja, Grad Pula kreće s uređenjem zelene oaza grada - područja Lungomare. Izrada UPU Lungomare započela je 2010. godine, a u ožujku 2011. godine održana je prethodna rasprava te je trenutno u pripremi materijal za "javnu raspravu" u procesu njegova donošenja. U ovaj projekt uključili smo sve dionike u procesu, prvenstveno građane, ali i mjesni odbor i udrugu "Za Sisplac" koja djeluje na ovom prostoru, kao i sve političke stranke te nezavisne liste koje djeluju u Gradskom vijeću Grada Pule. Želja gradske uprave je uskladiti stavove i dobiti konsenzus o strateški važnim opredijeljenima za uređenje i namjenu prostora Lungomare.

Trenutna namjena prostora može se podijeliti na četiri zone: sportsko-rekreacijska, šetnica s plažom i trim stazom, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i šumica Lungomare. Svaka od navedenih zona ima svoje specifičnosti koje želimo valorizirati i u što većoj mjeri s time upoznati širu javnost. Potrebno je riješiti sve nedoumice oko lokacije i tehnologije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Pule, uzimajući u obzir zakonske rokove koje je potrebno poštivati, kao i raspoložive mogućnosti financiranja za izradu projektne dokumentacije te samu izgradnju uređaja.

Prema procjenama struke, postojeće stanje zelenila šumice Lungomare ne omogućuje ostvarenje njezina punog potencijala pa projektom uređenja ovog područja želimo građanima omogućiti kvalitetniji prostor i nove sadržaje.

U prilogu se nalaze sljedeći dokumenti:

Svi materijali koji nisu u elektronskom obliku dostupni putem web stranica mogu se vidjeti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, Forum 2, Pula:

  • Studije valorizacije potencijalnih lokacija
    • Urbis
    • Građevinski fakultet u Zagrebu
    • Jacobs
  • Idejno rješenje pročistača Valkane

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.