Adresar - Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu

Funkcija Ime i prezime Adresa Telefon E-mail
Pročelnik (p.o. gradonačelnika) Giordano Škuflić Forum 2 052/371-802 giordano.skuflic(at)pula.hr
Zamjenik pročelnika Ingrid Bulian Forum 2 052/371-848 ingrid.bulian(at)pula.hr
Pomoćnik pročelnika Martina Šajina Mihovilović Forum 2 052/371-825 martina.sajina(at)pula.hr
Pomoćnik pročelnika Mirna Radolović Forum 2 052/371-846 mirna.radolovic(at)pula.hr
Referent III - administrativni tajnik Nataša Buić Forum 2 052/371-840 natasa.buic(at)pula.hr
Referent III - administrativni tajnik Marina Kalčić Forum 2 052/371-800 marina.kalcic(at)pula.hr
Viši stručni suradnik 1. za informiranje Mirna Mošnja Forum 2 052/371-859 Mirna.Mosnja(at)pula.hr

Fax - 052 / 216 395


Odsjek za prostorno planiranje i graditeljsko nasljeđe

Funkcija Ime i prezime Adresa Telefon E-mail
Voditelj Odsjeka za prostorno planiranje i graditeljsko nasljeđe Barbara Belić-Raunić Forum 2 052/371-851 barbara.belicraunic(at)pula.hr ili barbara.raunic-belic@pula.hr
Savjetnik 1. za prostorno planiranje i graditeljsko nasljeđe Tonka Komšo Forum 2 052/371-850 tonka.komso(at)pula.hr
Savjetnik 1. za prostorno planiranje i graditeljsko nasljeđe Gabrijela Lovrić-Cukon Forum 2 052/371-806 gabrijela.lovric-cukon(at)pula.hr
Savjetnik 1. za prostorno planiranje i graditeljsko nasljeđe Vedrana Glavaš-Ramić Forum 2 052/371-806 vedrana.glavas-ramic(at)pula.hr
Viši stručni suradnik 1. za prostorno planiranje i graditeljsko nasljeđe Nina Velkavrh Damijanić Forum 2 052/371-853 nina.velkavrh(at)pula.hr
Viši stručni suradnik 1. za prostorno planiranje i graditeljsko nasljeđe Karmela Maren Forum 2 052/371-853 karmela.maren(at)pula.hr

Pododsjek za energetsku učinkovitost i europske projekte

Funkcija Ime i prezime Adresa Telefon E-mail
Viši stručni suradnik 1. za europske projekte Iva Pamić Forum 2 052/371-826 iva.pamic(at)pula.hr
Savjetnik 1. za europske projekte Lorena Dropulić Forum 2 052/371-828 lorena.dropulic(at)pula.hr
Viši stručni suradnik 1. za energrtsku učinkovitost Minja Savović Forum 2 052/371-879 minja.savovic(at)pula.hr
Referent II za energrtsku učinkovitost Karmen Štifanić Forum 2 052/371-742 karmen.stifanic(at)pula.hr

Odsjek za izgradnju održavanje i promet

Pododsjek za izgradnju

Funkcija Ime i prezime Adresa Telefon E-mail
Savjetnik 1. za izgradnju Marco Franjul Forum 2 052/371-887 marco.franjul(at)pula.hr
Viši savjetnik za izgradnju Sonja Šušulić Forum 2 052/371-804 sonja.susulic(at)pula.hr
Savjetnik 1. za izgradnju Snježana Radolović Forum 2 052/371-861 snjezana.radolovic(at)pula.hr
Savjetnik 1. za izgradnju Igor Bukarica Forum 2 052/371-865 igor.bukarica(at)pula.hr
Savjetnik 1. za izgradnju Mane Šolaja Forum 2 052/371-858 mane.solaja(at)pula.hr
Viši stručni suradnik 1. za izgradnju Livio Skomeršić Forum 2 052/371-843 livio.skomersic(at)pula.hr
Stručni suradnik za izgradnju Tamara Menalo Radović Forum 2 052/371-872 tamara.menaloradovic(at)pula.hr

Pododsjek za održavanje i promet

Funkcija Ime i prezime Adresa Telefon E-mail
Voditeljica Pododsjeka za održavanje i promet Tamara Plec Forum 2 052/371-889 tamara.plec(at)pula.hr
Savjetnik 1. održavanje komunalne infrastrukture Vanesa Lončar Forum 2 052/371-876 vanesa.loncar(at)pula.hr
Savjetnik 1. za promet Ksenija Grubešić Forum 2 052/371-855 ksenija.grubesic(at)pula.hr
Viši stručni suradnik 1. za promet Ermano Skomeršić Forum 2 052/371-808 ermano.skomersic(at)pula.hr

Pododsjek za komunalne djelatnosti

Funkcija Ime i prezime Adresa Telefon E-mail
Voditelj Pododsjeka za komunalne djelatnosti Nataša Ćendić Forum 2 052/371-809 natasa.cendic(at)pula.hr
Savjetnik 1. za komunalne djelatnosti Biljana Rašula Forum 2 052/371-829 biljana.rasula(at)pula.hr
Savjetnik 1. za komunalno gospodarstvo Karla Sučić Božac Forum 2 052/371-838 karla.sucic(at)pula.hr
Savjetnik 2. za komunalne prihode Mirjana Vujčić Forum 2 052/371-827 mirjana.vujcic(at)pula.hr
Viši stručni suradnik 1. za komunalne djelatnosti Suzana Paretich Forum 2 052/371-873 suzana.paretich(at)pula.hr
Viši stručni suradnik 1. za komunalne djelatnosti Kristina Benčić Forum 2 052/371-765 kristina.bencic(at)pula.hr
Stručni suradnik za komunalne prihode Tamara Gašparini Tomljanović Forum 2 052/371-863 tamara.gasparini(at)pula.hr
Referent III za komunalne prihode Smaragda Homoky Forum 2 052/371-832 smaragda.homoky(at)pula.hr
Referent III za komunalne prihode Nataša Linč Forum 2 052/371-823 natasa.linc(at)pula.hr
Referent III za komunalne prihode Sanjica Jugovac Forum 2 052/371-803 sanjica.jugovac(at)pula.hr

Odsjek za zaštitu okoliša

Funkcija Ime i prezime Adresa Telefon E-mail
Voditelj Odsjeka za zaštitu okoliša Loris Mošnja Forum 2 052/371-877 loris.mosnja(at)pula.hr
Savjetnik 1. za zaštitu okoliša Svjetlana Abram Forum 2 052/371-836 svjetlana.abram(at)pula.hr

Odsjek za gradnju

Funkcija Ime i prezime Adresa Telefon E-mail
Voditelj Odsjeka za gradnju Adela Leko Forum 2 052/371-766 adela.leko(at)pula.hr
Savjetnik 1. za gradnju Miodrag Regvat Forum 2 052/371-762 miodrag.regvat(at)pula.hr
Savjetnik 1. za gradnju Zlata Milotić Forum 2 052/371-768 zlata.milotic(at)pula.hr
Savjetnik 1. za gradnju Marina Gašpert Forum 2 052/371-791 marina.gaspert(at)pula.hr
Viši stručni suradnik 2. za gradnju Mladen Mavrić Forum 2 052/371-771 mladen.mavric(at)pula.hr
Viši stručni suradnik 2. za gradnju Iva Buršić Forum 2 052/371-763 iva.bursic(at)pula.hr
Viši stručni suradnik 2. za gradnju Zlatko Džananović Forum 2 052/371-867 zlatko.dzananovic(at)pula.hr
Viši stručni suradnik 2. za gradnju Dragana Vrdoljak Salihović Forum 2 052/371-866 dragana.vrdoljaksalihovic(at)pula.hr
Viši stručni suradnik 2. za gradnju Ivana Bartetić Forum 2 052/371-770 ivana.bartetic(at)pula.hr
Referent I za gradnju Anton Martinčić Forum 2 052/371-854 anton.martincic(at)pula.hr
Referent I za gradnju Ivica Klunić Forum 2 052/371-847 ivica.klunic(at)pula.hr
Referent I za gradnju Antonio Bošković Forum 2 052/371-772 antonio.boskovic(at)pula.hr
Referent I za gradnju Anton Udović Forum 2 052/371-893 anton.udovic(at)pula.hr
Referent I za gradnju Vanja Juhas Forum 2 052/371-764 vanja.juhas(at)pula.hr
Referent I za gradnju Tina Dudić Radišić Forum 2 052/371-886 tina.dudicradisic(at)pula.hr
Referent III za evidenciju i obradu podataka Gracijela Zupanić Forum 2 052/371-760 gracijela.zupanic(at)pula.hr
Referent III administrativni tajnik Maja Ferjančić Forum 2 052/371-871 maja.ferjancic(at)pula.hr

Odsjek za upravljanje imovinom

Funkcija Ime i prezime Adresa Telefon E-mail
Voditelj Odsjeka za upravljanje imovinom Željko Pavletić Forum 2 052/371-890 zeljko.pavletic(at)pula.hr
Viši savjetnik za imovinu Robert Stemberger Forum 2 052/371-868 robert.stemberger(at)pula.hr
Savjetnik 1. za gospodarenje stanovima Đurđica Jelovac Forum 2 052/371-856 durdica.jelovac(at)pula.hr
Savjetnik 1. za imovinsko pravne poslove Milan Korica Forum 2 052/371-864 milan.korica(at)pula.hr
Savjetnik 1. za imovinsko pravne poslove Nenad Žufić Forum 2 052/371-862 nenad.zufic(at)pula.hr
Savjetnik 1. za imovinsko pravne poslove Ivana Vujinović Legović Forum 2 052/371-833 ivana.vujinoviclegovic(at)pula.hr
Viši stručni suradnik 1. za imovinsko pravne poslove Jasna Karleuša Simić Forum 2 052/371-857 jasna.simic(at)pula.hr
Viši stručni suradnik 1. za imovinsko pravne poslove Iva Vujčić Orović Forum 2 052/371-857 iva.vujcicorovic(at)pula.hr
Viši stručni suradnik 1. za imovinsko pravne poslove Patricija Kožljan Cigić Forum 2 052/371-845 patricija.kozljancigic(at)pula.hr
Viši stručni suradnik 1. za imovinu Orijeta Babić Forum 2 052/371-842 orijeta.babic(at)pula.hr
Viši referent za upis i evidenciju nekretnina Ilenya Žudić-Marini Forum 2 052/371-857 ilenia.zudicmarini(at)pula.hr
Referent I za imovinsko pravne poslove Marina Gržinić Burić Forum 2 052/371-824 marina.grzinic-buric(at)pula.hr
Referent III za imovinu Tanja Franjul Forum 2 052/371-834 tanja.franjul(at)pula.hr
Referent III za imovinu Julijana Benazić Forum 2 052/371-831 julijana.benazic(at)pula.hr

Pododsjek za redarstvo

Funkcija Ime i prezime Adresa Telefon E-mail
Voditeljica Pododsjeka redarstva Vesna Simičić Forum 2 052/371-810 vesna.simicic(at)pula.hr
Referent III za redarstvo Nataša Reljin Forum 2 052/371-813 natasa.reljin(at)pula.hr
Referent III za redarstvo Miranda Zanki Forum 2 052/371-904 miranda.zanki(at)pula.hr
Referent III za redarstvo Aleksandra Perković Forum 2 052/371-805 aleksandra.perkovic(at)pula.hr
Savjetnik 1. Glavni prometni redar Vladimir Brmbolić Forum 2 052/371-891 vladimir.brmbolic(at)pula.hr
Prometni redar Dražen Kostešić Forum 2 052/371-819 drazen.kostesic(at)pula.hr
Prometni redar Miroslav Kalac Forum 2 052/371-822 miroslav.kalac(at)pula.hr
Prometni redar Diego Manojlovski Forum 2 052/371-812 diego.manojlovski(at)pula.hr
Prometni redar Nenad Rako Forum 2 052/371-812 nenad.rako(at)pula.hr
Prometni redar Marin Lerotić Forum 2 - marin.lerotic(at)pula.hr
Savjetnik 1. Glavni komunalni redar Milenko Modrušan Forum 2 052/371-811 milenko.modrusan(at)pula.hr
Stručni suradnik komunalni redar Boris Fornažar Forum 2 052/371-816 boris.fornazar(at)pula.hr
Komunalni redar Aldo Jovanović Forum 2 052/371-821 aldo.jovanovic(at)pula.hr
Komunalni redar Tomislav Marjanović Forum 2 052/371-817 tomislav.marjanovic(at)pula.hr
Komunalni redar Marko Đapić Forum 2 052/371-820 marko.dapic(at)pula.hr

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.