Srednje škole

Popis Srednjih škola u Puli: 

Ekonomska škola Pula

Adresa: Kovačićeva 3

Gimnazija Pula

Adresa: Trierska 8

Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula

Adresa: Ciscuttijeva 22

Industrijsko-obrtnička škola Pula

Adresa: Mletačka 3

Medicinska škola Pula

Adresa: Rižanske skupštine 2

Privatna gimnazija Juraj Dobrila s pravom javnosti Pula

Adresa: Ruže Petrović 15

Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula

Adresa: Radićeva 19

Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula

Adresa: Kandlerova 48

Strukovna škola Pula

Adresa: Zagrebačka 22

Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula

Adresa: Santoriova 3

Tehnička škola Pula

Adresa: Jurja Cvečića 7

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.