Odsjek za opće poslove

Kontakt:

Grad Pula
Upravni odjel za financije i opću upravu
Odsjek za opće poslove
Forum 2,
52100 Pula, Hrvatska
tel: 052/371 902
fax: 052/211 939

 

U Odsjeku za opće poslove obavljaju se:

  • kadrovski poslovi u vezi s radnim odnosima službenika i namještenika,
  • prijem i otprema pošte i arhiviranja,
  • ekonomata, te poslovi u vezi fizičko-tehničke zaštite osoba i imovine za potrebe upravnih tijela Grada,
  • održavanja objekata, postrojenja, opreme i uređaja  gradske uprave i mjesne samouprave,
  • javne nabave roba, radova i usluga iz nadležnosti Upravnog odjela i Ureda Grada, 
  • zaštite na radu, zaštite od požara, civilne zaštitu i zaštite i spašavanje,
  • drugi opći poslovi sukladno posebnim propisima.

U Odsjeku je ustrojen Pododsjek pisarnice.

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.