Nenaplaćena potraživanja

Otpis potraživanja

Financijski izvještaji 2016.

Financijski izvještaji 2015.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2015. - 31. prosinac 2015.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. siječanj 2015. - 31. prosinac 2015.

Bilanca - stanje na dan 31. prosinac 2015.

Izveštaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Izvještaj o obvezama za razdoblje 1. listopada do 31. prosinca 2015. godine

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Obrasci finanancijskih izvještaja 22 na 31.12.2015. - xlsB I LJ E Š K E

Tablice uz obvezne bilješke

Tablice uz obvezne bilješke - xls 

Bilješke uz izvještaj Bilanca za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Bilješke - Obveze Grada Pule sa stanjem na dan 31. prosinac 2015. godine

Bilješke uz obrazac PR-RAS za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine razina 22 izvještavanja

Bilješke uz Izvještaj o promjenama u vrijednostni i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Financijski izvještaji 2014.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2014. - 31. prosinac 2014.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. siječanj 2014. - 31. prosinac 2014.

Bilanca - stanje na dan 31. prosinac 2014.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Izvještaj o novčanim tijekovima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2014. godine

 

B I LJ E Š K E

Tablice uz obvezne bilješke

Obveze Grada Pule sa stanjem na dan 31. prosinca 2014. godine

Bilješke uz financijski izvještaj obrazaca PR-RAS za period od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine razina 22

Bilješke uz Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od l. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Etički kodeks službenika Grada Pule

Proračun

Proračun Grada Pule za 2011. godinu

Proračun Grada Pule za 2010. godinu

Proračun Grada Pule za 2009. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna

Izvještaj o radu

Ostali dokumenti

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Pulu

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.