Adresar - Upravni odjel za financije i opću upravu

Funkcija Ime i prezime Adresa Telefon E-mail
p.o. gradonačelnika pročelnica Vesna Sajić Polanijev prolaz 2 052/371-956 vesna.sajic(at)pula.hr
Refrent III - administrativni tajnik Barukčić Maja Polanijev prolaz 2 052/371-950 maja.barukcic(at)pula.hr
Pomoćnik pročelnika za financije Barbara Batelić-Lukšić Polanijev prolaz 2 052/371-972 barbara.batelic(at)pula.hr
Voditelj odsjeka za proračun i gospodarstvo Igor Fabris Polanijev prolaz 2 052/371-975 igor.fabris(at)pula.hr
Savjetnik 1. za proračun i gospodarstvo Sonja Gadžić Polanijev prolaz 2 052/371-976 sonja.gadzic(at)pula.hr
Viši savjetnik za gradske poreze Dijana Šain Polanijev prolaz 2 052/371-967 dijana.sain(at)pula.hr
Voditelj pododsjeka za knjigovodstvo Katja Škopac Koroman Polanijev prolaz 2 052/371-962 katja.skopackoroman(at)pula.hr
Viši savjetnik za gradske poreze Srđan Radolović Polanijev prolaz 2 052/371-953 srdan.radolovic(at)pula.hr
Savjetnik 1. za gradske poreze Nebojša Vuković Polanijev prolaz 2 052/371-977 nebojsa.vukovic(at)pula.hr
Viši stručni suradnik 1. za gradske prihode Sanja Jermaniš Polanijev prolaz 2 052/371-971 sanja.jermanis(at)pula.hr
Viši referent za gradske prihode Marija Korenić Polanijev prolaz 2 052/371-971 marija.korenic(at)pula.hr
Referent I za gradske prihode Blažević Ljiljana Polanijev prolaz 2 052/371-973 blazevic.ljiljana(at)pula.hr
Referent I za gradske prihode Krajcer Loredana Polanijev prolaz 2 052/371-970 krajcer.loredana(at)pula.hr
Referent III za gradske prihode Vesna Kaučič Polanijev prolaz 2 052/371-973 vesna.kaucic(at)pula.hr
Referent III za gradske prihode Barbara Šverko Polanijev prolaz 2 052/371-974 barbara.sverko(at)pula.hr
Savjetnik 1. za računovodstvo Tihana Lunko Polanijev prolaz 2 052/371-978 tihana.lunko(at)pula.hr
Stručni suradnik - glavni knjigovođa Ada Turina Polanijev prolaz 2 052/371-957 ada.turina(at)pula.hr
Viši stručni suradnik 1. Miroslava Vitasović Polanijev prolaz 2 052/371-968 miroslava.vitasovicvpula.hr
Viši referent - knjigovođa Lusiana Bulić-Almassi Polanijev prolaz 2 052/371-960 lusiana.bulic-almassi(at)pula.hr
Viši referent - knjigovođa Marija Došen Polanijev prolaz 2 052/371-961 marija.dosen(at)pula.hr
Referent I knjigovođa Mirjana Biljuh Polanijev prolaz 2 052/371-960 mirjana.biljuh(at)pula.hr
Referent III likvidator Pereša Jadranka Polanijev prolaz 2 052/371-964 jadranka.peresa(at)pula.hr
Referent III likvidator Šabić Divna Polanijev prolaz 2 052/371-963 divna.sabic(at)pula.hr
Referent III za obračun plaća i blagajne Peršić Jadranka Polanijev prolaz 2 052/371-965 jadranka.persic(at)pula.hr
Referent III za obračun plaća i blagajne Orietta Marušić-Lazarić Polanijev prolaz 2 052/371-966 orietta.marusic-lazaric(at)pula.hr
Pomoćnik pročelnika za opću upravu Slavica Jelovac Forum 2 052/371-905 slavica.jelovac(at)pula.hr
Voditelj Odsjeka za mjesnu i manjinsku samoupravu Doriano Labinac Forum 2 052/371-924 doriano.labinac(at)pula.hr
Referent III tajnik mjesnog odbora Srećko Lalić MO Veruda, Vidikovac, Monte Zaro, Sv.Polikarp-Sisplac 098-425-068 moveruda(at)pula.hr
Refrent III tajnik mjesnog odbora Slobodan Kokotović MO Arena, Busoler, Nova Veruda, Monvidal 098-593-512 moarena(at)pula.hr
Referent III tajnik mjesnog odbora Brigita Žufić MO Kaštanjer, Štinjan, Valdebek, Veli Vrh 095-903-2999 movaldebek(at)pula.hr
Referent III tajnik mjesnog odbora Anita Sponza MO Stoja, Gregovica, Šijana, Stari Grad 098-624-942 mogregovica(at)pula.hr
Voditelj Odsjeka za opće poslove Ardena Duras Forum 2 052/371-902 ardena.duras(at)pula.hr
Savjetnik 1. za kadrovske poslove Lorena Skira Forum 2 052/371-903 lorena.skira(at)pula.hr
Savjetnik 2. za opće poslove Tatjana Kancelar Forum 2 052/371-901 tatjana.kancelar(at)pula.hr
Savjetnik 2. za zaštitu na radu Marijan Kaurić Forum 2 052/371-900 marijan.kauric(at)pula.hr
Domar Sreten Mišanović Forum1 052/371-869
Telefonist Soka Bakša Sergijevaca 2 052/371-701
Telefonist Franko Bakša Sergijevaca 2 052/371-701
Domaćica Veronika Mišanović Forum 1 052/371-726
Spremačica Emira Dolić Sergijevaca 2
Spremačica Gracijela Peteh Forum 2
Spremačica Dina Benčić Forum 2
Spremačica Tatjana Sergo Forum 2
Spremačica Ivana Rakovac Polanijev prolaz 2
Voditelj Pododsjeka pisarnice Ljiljana Ribarić Polanijev prolaz 2 052/371-982 ljiljana.ribaric(at)pula.hr
Referent II za urudžbeni zapisnik i upisnik predmeta Adelka Klančar Polanijev prolaz 2 052/371-983 adelka.klancar(at)pula.hr
Referent II arhivar Milorad Zgonjanin Polanijev prolaz 2 052/371-982 milorad.zgonjanin(at)pula.hr
Referent II arhivar Elvis Orlić Polanijev prolaz 2 052/371-982 elvis.orlic(at)pula.hr
Referent III za prijem stranaka Maja Ančić Polanijev prolaz 2 052/371-984 maja.ancic(at)pula.hr
Referent III za prijem stranaka Dejan Alambašić Polanijev prolaz 2 052/371-984 dejan.alambasic(at)pula.hr
Kurir Slavica Marjanović Polanijev prolaz 2 052/371-983
Kurir Ada Jovanović
Voditelj Odsjeka za informatiku Davor Sebastijan Forum 2 052/371-906 davor.sebastijan(at)pula.hr
Savjetnik 1. za informatiku Dražen Stepanov Forum 2 052/371-908 drazen.stepanov(at)pula.hr
Odjel Upravni odjel za financije i opću upravu Polanijev prolaz 2 052/371-950 financije(at)pula.hr

Telefaks

Financije       052/223-015

Opća uprava 052/211-939

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.