Adresar - Ured Grada

Funkcija Ime i prezime Adresa Telefon E-mail
Gradonačelnik Boris Miletić Forum 1 052/371-710 boris.miletic(at)pula.hr
Zamjenica gradonačelnika Elena Puh Belci Forum 1 052/371-714 elena.puh-belci(at)pula.hr
Zamjenik gradonačelnika Fabrizio Radin Forum 1 052/371-710 fabrizio.radin(at)pula.hr
Pročelnik Aleksandar Matić Forum 1 052/371-714 aleksandar.matic(at)pula.hr
p.o. zamjenik pročelnika Damir Prhat Forum 1 052/371-745 damir.prhat(at)pula.hr
Pomoćnica pročelnika Lovorka Hajdić-Golja Forum 1 052/371-721 lovorka.hajdic-golja(at)pula.hr
Voditeljica odsjeka (Službenik za informiranje i zaštitu osobnih podataka) Eva Barbir Forum 1 052/371-715 eva.barbir(at)pula.hr
Referent I - Administrativni referent za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika Ticijana Turković Forum 1 052/371-710 ticijana.turkovic(at)pula.hr
Referent I - Administrativni referent za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika Sandra Licardo Forum 1 052/371-727 sandra.licardo(at)pula.hr
Referent I - Administrativni referent za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika Daniela Milovan Forum 1 052/371-714 daniela.hrastic(at)pula.hr
Voditelj Odsjeka za informiranje, međunarodnu suradnju i europske politike Kristina Fedel Timovski Forum 1 052/371-734 kristina.fedel(at)pula.hr
voditelj pododsjeka za međunarodnu suradnju Iva Ivančić Forum 1 052/371-732 iva.ivancic(at)pula.hr
Savjetnik 1. za informiranje i protokol (Koordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću) Leonard Poropat Forum 1 052/371-733 leonard.poropat(at)pula.hr

Telefaks   052/222-990

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.