25. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 27.07.2011.

U srijedu, 27. srpnja 2011. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

 Za rad sjednice predložen je slijedeći 

D N E V N I  R E D 

  1. Vijećnička pitanja
  2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 23. (tematske) sjednice Gradskog vijeća od 28.06.2011. godine
  3. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća od 1. srpnja 2011. godine
  4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o provedbi razvojnog programa „Brijuni Rivijera“ na lokacijama Pineta, Hidrobaza i Otok Sv. Katarina - Monumenti

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.