Brijuni Rivijera – Prijedlog ugovora o provedbi razvojnog programa na lokacijama Pineta, Hidrobaza i Otok Sv. Katarina – Monumenti

S ciljem kvalitetnijeg informiranja i učinkovitijeg pružanja usluga građanima, ovim putem želimo prezentirati Ugovor o provedbi razvojnog programa “Brijuni Rivijera“ na lokacijama Pineta, Hidrobaza i Otok Sv. Katarina – Monumenti. Gradsko vijeće Grada Pule 27. srpnja 2011. godine donijelo je Odluku o davanju suglasnosti na Prijedlog ugovora o provedbi razvojnog programa “Brijuni Rivijera“ na lokacijama Pineta, Hidrobaza i Otok Sv. Katarina – Monumenti.

U prilogu možete pogledati: Ugovor o provedbi razvojnog programa“Brijuni Rivijera“ na lokacijama Pineta, Hidrobaza i Otok Sv. Katarina – Monumenti“

Komentari, mišljenja i sugestije o dokumentu koje nam pošaljete putem obrasca za e-konzultacije do 01. listopada 2011. g. uključiti ćemo u jedinstveni dokument koji će biti proslijeđen vijećnicima Gradskog vijeća Grada Pule.

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.