Odsjek za europske politike, međunarodnu suradnju i informiranje

KONTAKT:

Grad Pula
Ured Grada
Odsjek za informiranje, međunarodnu suradnju i europske politike
Forum 2, 52100 Pula
tel:052/371-714
fax: 052/222- 990

e-mail (za upite iz medija i upite građana): info@pula.hr

e-mail (za upite iz područja EU i međunarodne suradnje): international@pula.hr

Odsjek obavlja organizacijske i stručno-administrativne poslove za potrebe protokola i odnosa s javnošću, poslove informiranja, te poslove vezane uz pripremu i izradu projekata i programa međunarodne suradnje i suradnje s Europskom unijom.

Za detaljne aktivnosti rada Odsjeka za informiranje, međunarodnu suradnju i europske politike kliknite na rubriku EU GRAD.

    Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

    Više

    nema novosti u popisu.