23. /tematska/ sjednica Gradskog vijeća Grada Pule -28.06.2011.

U utorak, 28. lipnja 2011. godine s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 23. /tematska/ sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

 Za rad tematske sjednice predložen je slijedeći

 

 D N E V N I  R E D

 1.      Prezentacija projekta IDEJNI KONCEPT OBORINSKE ODVODNJE GRADA PULE 

 2.      Prezentacija projekta PULSKE SREDNJE ŠKOLE

 

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.