29. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U subotu, 29. rujna 2007. godine, s početkom u 10,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održana je 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule, na kojoj je usvojen slijedeći

 D N E V N I   R E D

  1. Vijećnička pitanja
  2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju PUP-a "Stari Grad Pula"

 

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.