31. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U srijedu, 28. studenoga 2007. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održana je 31. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule, na kojoj je usvojen slijedeći  

D N E V N I  R E D 

  1. Vijećnička pitanja
  2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 30. sjednice Gradskog vijeća od 30.10.2007.
  3. Donošenje Izmjena Statuta Grada Pule
  4. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Upravnih tijela Grada Pule
  5. Donošenje Odluke o osnivanju gradskog savjeta mladih Grada Pule

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.