37. /tematska/ sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U utorak, 10. lipnja 2008. godine s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održana je 37. /tematska/ sjednica Gradskog vijeća Grada Pule, na kojoj je usvojen slijedeći

  

D N E V N I  R E D

 1.      Prijedlog Projekta prometne strategije Grada Pule

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.