38. /tematska/ sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U petak, 27. lipnja 2008. godine s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održana je 38. /tematska/ sjednica Gradskog vijeća Grada Pule, na kojoj je usvojen slijedeći

D N E V N I  R E D

 1.      Konačni prijedlog Generalnog urbanističkog plana grada Pule

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.