40. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

utorak, 15. srpnja 2008. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održana je 40. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule, na kojoj je usvojen slijedeći

 

D N E V N I  R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 38. sjednice Gradskog vijeća od 27.06.2008. godine
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Monte Giro d.o.o. Pula sa sjednice održane 29. svibnja 2008. godine
 4. Donošenje Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Tržnica d.o.o. Pula sa sjednice održane 06. lipnja 2008. godine
 5. Donošenje Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Pulapromet d.o.o. Pula sa sjednice održane 16. svibnja 2008. godine
 6. Donošenje Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog ruštva Pula Parking d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora  Pula Parking d.o.o. Pula sa sjednice održane 19. svibnja 2008. godine
 7. Donošenje Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Castrum Pula 97 d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Castrum Pula 97 d.o.o. Pula sa sjednice održane 23. travnja 2008. godine
 8. Donošenje Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Vodovod Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane 26. svibnja 2008. godine
 9. Donošenje Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Pula Herculanea d.o.o. Pula sa sjednice održane 16. lipnja 2008. godine
 10. Donošenje Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Luka Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane 03. lipnja 2008. godine
 11. Donošenje Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Plinara d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Plinara d.o.o. Pula sa sjednice održane 30. svibnja 2008. godine
 12. Donošenje Odluke o neodabiru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u cijelu komunalnih poslova održavanje svjetleće prometne signalizacije

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.