19. /tematska/ sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U srijedu, 22. prosinca 2010. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 19. /tematska/ sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad tematske sjednice predložen je slijedeći

 

 D N E V N I  R E D

 1.      Prezentacija projekta Strategija razvoja grada Pule 

2.      Prezentacija projekta Sustav odovdnje oborinskih (atmosferskih) voda grada Pule

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.