17. /tematska/ sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U utorak, 23. studenog 2010. godine s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 17. tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

 Za rad tematske sjednice predložen je slijedeći 

 

D N E V N I  R E D 

1.      Prezentacija Projekta energetske učinkovitosti na javnoj rasvjeti grada Pule
2.      Prezentacija Projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun

 

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.